ความเป็นสากลสามารถส่งเสริมการไม่แบ่งแยก ความยุติธรรมทางสังคมได้หรือไม่?

ความเป็นสากลสามารถส่งเสริมการไม่แบ่งแยก ความยุติธรรมทางสังคมได้หรือไม่?

เราอยู่ในโลกที่ไม่เท่าเทียมกัน ในระดับโลก การระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องได้ทำให้สิ่งนี้ชัดเจนอย่างมากอันที่จริง ในรายงานสรุป ที่ ตีพิมพ์โดย Oxfam เมื่อเดือนมกราคม โควิด-19 ถูกเรียกว่า ‘ไวรัสที่ไม่เท่าเทียมกัน’ เนื่องจากไวรัสดังกล่าว “ได้เปิดเผย หมดไป และเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันของความมั่งคั่ง เพศ และเชื้อชาติ”รายงานสรุปยังระบุด้วยว่าเรากำลังดำเนินชีวิตผ่าน “จุดสำคัญใประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ช่วงเวลาที่จะเขียนถึงในหนังสือประวัติศาสตร์”

เมื่อเราไตร่ตรองถึงโลกหลังวิกฤติ เราตระหนักดีว่าเรา “ไม่สามารถหวนคืนสู่โลกที่โหดร้าย

 ไม่เท่าเทียม และไม่ยั่งยืนซึ่งไวรัสพบเรา”

แม้ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 3 และรุนแรงที่สุดจนถึงปัจจุบัน แอฟริกาใต้เพิ่งพบเห็นการปล้นสะดมและความรุนแรงอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยส่วนใหญ่อยู่ในสองจังหวัด ในบทความ ที่ ตีพิมพ์ในWashington Post Eusebius McKaiser นักวิเคราะห์และนักเขียนทางการเมืองของแอฟริกาใต้ให้เหตุผลว่ารากที่ลึกกว่าของความรุนแรงล่าสุดนี้อยู่ในความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน

เขาชี้ให้เห็นว่า “ระดับของสินทรัพย์และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ทำให้ประเทศนี้เป็นหนึ่งในสังคมที่ไม่ยุติธรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก” นอกจากนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าความเหลื่อมล้ำในแอฟริกาใต้ “ลึกซึ้งมากจนสัมพันธ์กับความรุนแรงโดยเปล่าประโยชน์”

เหตุการณ์ความไม่สงบในแอฟริกาใต้เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการอธิบายโดยนักวิจารณ์บางคนว่าเป็นช่วงต้นน้ำในประวัติศาสตร์ของประเทศ เมื่อรวมกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและความไม่เท่าเทียมกันเรื้อรัง บริบทปัจจุบันยังเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับสากล ไม่เพียงแต่ในแอฟริกาใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในส่วนอื่น ๆ ของโลกด้วย

ตามคำพูดของนักเขียนชาวอินเดีย Arundhati Roy มองว่าการระบาดใหญ่เป็น 

‘พอร์ทัล’ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้คนที่จะ “ทำลายอดีตและจินตนาการถึงโลกของพวกเขาใหม่” ได้อย่างไร? เราจะสร้างโลกที่ครอบคลุมและยุติธรรมในสังคมมากขึ้นได้อย่างไร และสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในบริบทของการทำให้อุดมศึกษาเป็นสากล?

ภูมิทัศน์การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับกิจกรรมมากมายที่อาศัยการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ บังคับให้เราคิดอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้นและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความเป็นสากล และสังคมของเราโดยรวม

ในกรณีของแอฟริกาใต้ ความไม่เท่าเทียมกันในระดับบุคคลและระดับสถาบันเป็นลักษณะสำคัญของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่โควิด-19 มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สมาคมการศึกษานานาชาติแห่งแอฟริกาใต้ (IEASA) ชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการระบาดใหญ่ทั่วโลกและแนวโน้มระดับโลกของการทำให้เป็นสากล ชี้ให้เห็นใน เอกสารแสดง ตำแหน่งที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม 2020 ว่าทั้งคู่ “ไม่ทำหน้าที่เป็นกองกำลังที่เท่าเทียมกัน”

ในทางกลับกัน “สิ่งเหล่านี้นำความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่มาสู่เบื้องหน้า และสามารถเพิ่มความแตกแยกที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างผู้ที่มี – ตัวอย่างเช่น โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการสอนออนไลน์หรือการศึกษาในต่างประเทศ – และผู้ที่ไม่มี”

ดังนั้นจึงเสนอว่าเพื่อ “ช่วยบรรเทาความเหลื่อมล้ำ ความพยายามในการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสากลควรถูกแทรกซึมเข้าไปในวาระที่เน้นเรื่องการไม่แบ่งแยกและความยุติธรรมทางสังคม”

เครดิต :solowheelscooter.net, spotthefrog.net, stateproperty2.com, stuffedanimalpatterns.net, sunflower-children.org